สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ศธ.ตั้งเพิ่ม 4 โรงเรียนกีฬาภาคใต้

          “บิ๊กน้อย” ไม่หวั่นสถานการณ์ไม่สงบพื้นที่ภาคใต้ เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพเด็กชายแดนภาคใต้ พร้อมเปิดโรงเรียนกีฬาเพิ่มอีกใน 4 จังหวัด
           ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(จชต.)นั้น พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงษ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า หลังจากที่ตนได้รับมอบหมายให้ดูแลการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จชต. จึงได้ดำเนินการในหลายโครงการที่เป็นการยกระดับให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ จชต.ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกับพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เช่น การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)และโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เด็กในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีช่องทางในการพัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านการกีฬาและยังเป็นการดึงพลังของเยาวชนออกมาในทางที่เป็นประโยชน์

          "ถึงแม้ว่าช่วงเวลานี้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีข่าวการสร้างสถานการณ์ ก่อความรุนแรงอยู่บ้าง  แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ทำให้ความมุ่งมั่นและตั้งใจของผมที่จะขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงเลย ตรงกันข้ามกลับทำให้ผมต้องให้ความเอาใจใส่มากขึ้น และลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ปีการศึกษา 2559 จะสร้างเพิ่มขึ้นอีก 4 แห่ง คือ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา  จังหวัดปัตตานี โรงเรียนนาทวิวิทยาคม จังหวัดสงขลา โรงเรียนละงูพิทยาคม จังหวัดสตูล และโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จากที่ปี 2558 ได้สร้างไปแล้ว 2 แห่ง คือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดยะลา และโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จังหวัดนราธิวาส"พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าว


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เดลินิวส์