สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ระเบียบการรับสมัคร วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 

การรับสมัครบุคลเข้าศึกษา
เปิดรับจำนวน 100 คน
- ทุนส่วนตัว  เพศชายไม่เกิน 15 คน เพศหญิง 60 คน
- ทุนกองทัพบก เพศหญิง 20 คน
- ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 5 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
-สายวิทย์ - คณิต
- อายุ 18-25 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 5 ส.ค. 2537 -  5 ส.ค. 2544)
- มีผลการทดสอบ GAT PAT O-net ซึ่งคะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน 
* ในกรณีที่ไม่มีคะแนน O-net หรือหมดอายุ สามารถใช้คะแนน 9 วิชาสามัญแทนได้
* คะแนน O-net ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ไม่สามารถใช้คะแนน 9 วิชาสามัญแทนได้
* เลขที่นั่งสอบ O-net ถ้ายังไม่ทราบให้พิมพ์ - ไว้ก่อน
*มีการเพิ่มคะแนนพิเศษสำหรับผู้สมัครบางประเภท (ตามระเบียบการ)


กำหนดการรับสมัครรับสมัครผ่านทางเว็ปไซต์  >>> คลิกที่นี่

ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่