สอบเข้ามหาวิทยาลัย

SPU : UNSEEN คว้าแชมป์ฟุตซอล SPU เพื่อสุขภาพ

UploadImage
       ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบถ้วยรางวัลและให้โอวาทแก่นักกีฬาในการแข่งขัน “กีฬาฟุตซอลนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม” ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีแก่นักศึกษา ตามโครงการของสำนักงานการกีฬา ร่วมกับ ชมรมกีฬาฟุตซอล มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ สนามกีฬาลานกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา 
สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1.) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Unseen ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมเงินบำรุงการศึกษา จำนวน 3,000 บาท 
2.) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Breaker ได้รับเงินบำรุงการศึกษา จำนวน 2,500 บาท 
3.) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม ลูกติดแม่ ได้รับเงินบำรุงการศึกษา จำนวน 1,500 บาท 
4.) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่ ทีม อโคจร ได้รับเงินบำรุงการศึกษา จำนวน 1,000 บาท