สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio


บางมหาวิทยาลัยเริ่มประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 Portfolio แล้วนะ
น้องๆที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แล้วอย่าลืมเตรียมตัวไว้ให้พร้อม สู้ๆ 

ส่วนน้องๆที่ยังไม่ผ่านไม่ต้องเสียใจนะคะ ไปต่อรอบสองกันค่ะ 


มหาวิทยาลัยที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แล้ว ได้แก่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 1,308 คน 
ตรวจสอบรายชื่อ : คลิกที่นี่
.
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตรวจสอบรายชื่อ : คลิกที่นี่

.
มหาวิทยาลัยมหิดล
ตรวจสอบรายชื่อ : คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(รอประกาศเวลา 18:00 น.)
ตรวจสอบรายชื่อ : คลิกที่นี่