สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิชาที่ต้องสอบเพิ่ม ใน TCAS รอบที่ 2 จุฬาฯ

อย่างที่น้องๆ รู้กันอยู่แล้วว่า TCAS รอบที่ 2 การรับบแบบโควตา เปิดโอกาศให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ใช้ได้ทั้งคะแนนสอบทั้ง GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, การใช้คะแนน O-NET มาเป็นขั้นต่ำ หรือแม้แต่การจัดสอบข้อเขียน หรือสอบปฎิบัติเองในบ้างคณะสาขา บ้างมหาวิทยาลัย ซึ่งน้องๆ ควรอ่านระเบียบโครงการที่ต้องการสมัครอย่างละเอียด ในบทความนี้พี่จะรวบรวมเอาวิชาที่น้องๆ จะต้องสอบเพิ่มเพื่อเป็นคะแนนสำหรับเข้าเรียนมาให้
 

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

รูปแบบการสมัคร จะทำการสมัครก่อนรู้คะแนนสอบ โดยมีช่วงเวลาในการดำเนินการสมัคร ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 23 มีนาคม 2562 และมีช่องทางในการสมัครผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

กำหนดการ TCAS รอบที่ 2

ทำการรับสมัคร อยู่ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 23 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 24 เมษายน 2562
ทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2562
ทำการสละสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 26-27 เมษายน 2562

คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย

เกรดเฉลี่ยสะสม
GAT/PAT
9 วิชาสามัญ
คุณสมบัติพิเศษ (มีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะ/สาขาวิชา)
คะแนน O-NET ขั้นต่ำ (สำหรับบางโครงการ)

ใครสามารถสมัครได้บ้าง

นักเรียนชั้น ม.6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สายอาชีวศึกษา
กศน.
เด็กซิ่ว (สมัครได้ในบางคณะ/สาขาวิชา)

รูปแบบการสอบติด

ยื่นได้มากกว่า 1 ที่
ติดได้มากกว่า 1 ที่
เลือกยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 ที่เท่านั้น

 

คะแนนสอบเพิ่มเติม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คะแนนสอบที่ต้องมีเพิ่มเติม ของจุฬาฯ แยกตามคณะ
ระเบียบการ >> www.atc.chula.ac.th