สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับนักศึกษารอบโควตา โดยรอบนี้เปิดรับ น้องๆในพื้นที่ภาคเหนือ กว่า 4,343 ที่นั่ง


คุณสมบัติทั่วไป
-กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 
-เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปี ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ
โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
 1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
 2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
 3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2559 เท่านั้น
2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
-มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่สาขากำหนด


คณะ/สาขาที่เปิดรับ
การรับที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล

โครงการโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ

โครงการชาวไทยภูเขา การรับนักเรียนในโครงการพิเศษ การรับที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติดำเนินการโดยคณะ

ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่