สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สัญลักษณ์ GAT เชื่อมโยง ไม่รู้ไม่ได้แล้ว !!!


สัญลักษณ์ GAT เชื่อมโยง ไม่รู้ไม่ได้แล้ว !!!

 
ใกล้เข้ามาทุกทีกับการสอบ GAT/PAT  ที่น้องๆ หลายคนต้องเจอ เพื่อจะได้นำคะแนน มาใช้ในการสมัคร TCAS รอบที่ 2, 3, 4, และ 5 ส่วนหนึ่งของคะแนนที่สำคัญไม่น้อยนั้นคือส่วนคะแนนของ GAT ที่แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ GAT เชื่อมโยง และ GAT ภาษาอังกฤษ โดยการทำข้อสอบ GAT เชื่อมโยง ต้องการหาคำที่เป็นกุญแจสำคัญ และใช้สัญลักษณ์ในการเชื่อมความคิดให้ถูกต้อง อาจจะทำให้น้องๆ บางคนสับสน  วันนี้พี่ AdmossionPremium ก็ไม่พลาดโอกาสที่จะรวบรวม 4 สัญลักษณ์ที่จำเป็นต้องรู้ในการสอบ GAT เชื่อมโยงมาให้น้องๆ รวมถึงคีย์เวิร์ดที่มักพบบ่อยๆ ในการใช้กับสัญลักษณ์ทั้ง 4 ไปดูกันเลยว่าสัญลักษณ์ไหน? ใช้ยังไงกันบ้าง  GO GO!!
 


เส้นที่มีหัวลูกศร

แสดงถึง การชี้จากข้อความที่กำหนดไปยังข้อความที่เป็น  “ผลโดยตรง” หรือที่ “เกิดขึ้นในลำดับถัดมา”
การตอบ ให้ใส่หมายเลขกำกับ 2 หลัก แล้วตามด้วยอักษรตัว A
คีย์เวิร์ดที่มักพบ คือ ทำให้เกิด, ผลตามมา , ส่งผลให้, ก่อให้เกิด, ส่งผลต่อ, สิ่งตามมาคือ, จาก, เกิดจาก, เป็นผลจาก, เป็นที่มาของ, เป็นต้น
ตัวอย่าง เช่น การสร้างที่พักบนยอดดอยต่างๆ  ส่งผลให้ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ถูกทำลาย
 


เส้นที่ไม่มีหัวลูกศร

แสดงถึง  ข้อความที่กำหนดไปยังข้อความที่เป็น ส่วนประกอบ/องค์ประกอบ/ความหมาย/มีลักษณะ/คุณสมบัติ
การตอบ ให้ใส่หมายเลขกำกับ 2 หลัก แล้วตามด้วยอักษรตัว D
คีย์เวิร์ดที่มักพบ คือ โดยเฉพาะ, ได้แก่, เช่น, ตัวอย่าง, ประกอบด้วย, มีลักษณะ, แบ่งเป็น, ทั้ง, หมายถึง, อยู่ใน, เป็นส่วนหนึ่งของ เป็นต้น
ตัวอย่าง เช่น ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ การเมาแล้วขับ  และขับรถประมาท
 


เส้นที่มีหัวลูกศรและกากบาท

แสดงถึง  การชี้ข้อความที่กำหนดไปยังข้อความที่ "ถูกลด/ยับยั้ง/ป้องกัน/ขัดขวาง" เป็นต้น
การตอบ ให้ใส่หมายเลขกำกับ 2 หลัก แล้วตามด้วยอักษรตัว F
คีย์เวิร์ดที่มักพบ คือ ยับยั้ง, บั่นทอน, ขัดขวาง, ห้าม, ป้องกัน, ทำลาย, แก้ไข, , ลดลง, ถูกลด เป็นต้น
ตัวอย่างเช่น การยับยั้งปัญหาช้างเร่ร่อน คือ การสร้างอาชีพแก่ควาญช้าง
 


99H

คือข้อความที่กำหนดไม่มีข้อความอื่นที่เป็นผลโดยตรง หรือที่เกิดขึ้นในลำดับถัดมา หรือที่เป็นส่วนประกอบ/องค์ประกอบ/ความหมาย หรือ ที่ถูกลดลง/ยับยั้ง/ป้องกัน/ห้าม/ขัดขวาง ดังกล่าวข้างต้นให้ระบายเป็นคำรหัสตอบเป็นตัวเลข 99 ตามด้วยอักษร H
 


ข้อควรระวัง

1. คำกุญแจที่ควรระวังอาจจะทำให้สับสน
2. รหัส 1 ตัว มีเส้นออกจากตัวรหัสได้ไม่เกิน 4 เส้น และรหัสไม่สามารถอยู่ตัวเดียวได้โดยไม่เชื่อมโยงกับตัวอื่น
 
สัญลักษณ์ทีพี่ AdmossionPremium ได้รวบรวมมานั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่จำเป็นมากๆ ในการสอบ  GAT เชื่อมโยงที่มีผลต่อคะแนนเราอย่างยิ่ง ฉะนั้นในการสอบพี่ขอให้น้องตั้งสติให้ดีก่อนสตาร์ททำข้อสอบ และพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ สอบได้คะแนนเต็มกันทุกคน  หรือน้องคนไหนยังไม่มั่นใจสามารถหาคอร์สติวจากลิงค์ด้านล่างได้เลย
 
ที่มา
www. sites.google.com


 
 ----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------