สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทปอ รับเป็นเจ้าภาพประสานและหารือกับ สทศ ผู้จัดสอบ GAT PAT เพื่อจะพยายามเลื่อนวันสอบให้กับน้องๆ