สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ระงับใช้ระบบ TCAS62 ชั่วคราว เพื่อทดสอบระบบการยืนยันสิทธิ์ประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย- ทปอ. ขอระงับการใช้งานในระบบ TCAS62ชั่วคราวเพื่อทดสอบระบบการยืนยันสิทธิ์ ในรอบที่ 1 Portfolio ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 20.00 น. ถึง วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562

เวลาเริ่มใช้งาน

1. ประกาศผลการคัดเลือกสำหรับน้อง ๆ ที่สามารถ login ใช้งานได้แล้ว ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป 

2. สมัครลงทะเบียนเข้าระบบหรือรอการพิจารณาอนุมัติการลงทะเบียน ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป