สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวม TCAS รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ ปีการศึกษา 2562TCAS รอบที่ 2 โควตา โดยรอบนี้เปิดรับน้องๆที่กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาที่อยู่ในจังหวัดที่กำหนด ศึกษาระเบียบการให้ดีก่อนสมัครด้วยนะคะ 

โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัด เชียงราย  เชียงใหม่   น่าน  พะเยา แพร่  แม่ฮ่องสอน 
ลำปาง  ลำพูน อุตรดิตถ์  ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์  พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์  อุทัยธานี


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัคร : 4-10 ก.พ. 62
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัคร : 18 ก.พ. - 15 มี.ค. 62
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดรับสมัคร : 4-11 ก.พ. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่
21 จังหวัดภาคกลาง  ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ชัยนาท  นครนายก  นครปฐม   นครสวรรค์   นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  พิจิตร  พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
ลพบุรี   สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สิงห์บุรี  สุโขทัย สุพรรณบุรี  สระบุรี  อ่างทอง  อุทัยธานี  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัคร : 6-20 ก.พ. 62
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับสมัคร : 4 ก.พ. - 12 มี.ค. 62
กำหนดการรับสมัคร>> คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับสมัคร : 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


20 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่จังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์  ขอนแก่น  ชัยภูมิ  นครพนม  นครราชสีมา  บึงกาฬ  บุรีรัมย์  มหาสารคาม  มุกดาหาร ยโสธร 
ร้อยเอ็ด  เลย  สกลนคร  สุรินทร์  ศรีสะเกษ  หนองคาย  หนองบัวลำภู  อุดรธานี  อุบลราชธานี  อำนาจเจริญ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
เปิดรับสมัคร 4 ก.พ. - 15 มี.ค. 62
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัคร : 6-25 ก.พ. 62
ระเบียบการรับสมัคร>> คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปิดรับสมัคร : 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่


5 จังหวัดภาคตะวันตก ได้แก่จังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี  ตาก  ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  ราชบุรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับสมัคร : 4 ก.พ. - 12 มี.ค. 62
กำหนดการรับสมัคร>> คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัคร : 6-20 ก.พ. 62
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับสมัคร : 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

7 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่จังหวัด  จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี  ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว 


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัคร : 6-20 ก.พ. 62
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับสมัคร : 4 ก.พ. - 12 มี.ค. 62
กำหนดการรับสมัคร>> คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับสมัคร : 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
ระเบียบการเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่


14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่จังหวัด จังหวัดกระบี่  ชุมพร  ตรัง  นครศรีธรรมราช  นราธิวาส ปัตตานี 
พังงา  พัทลุง  ภูเก็ต  ระนอง  สตูล  สงขลา  สุราษฎร์ธานี ยะลา 


มหาวิทยาลัยทักษิณ 
รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เปิดรับสมัคร 4 ก.พ. - 28 มี.ค. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับสมัคร : 4 ก.พ. - 29 มี.ค. 62
รายละเอียดเพิ่มเติม>> คลิกที่นี่