สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กำหนดการ TCAS63 แบบคร่าวๆ

เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ และช่วงปลายภาค กับมหกรรมการสอบ ก่อนที่น้องๆ Dek63 จะเลื่อนชั้นไปอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังจากนั้นจะต้องเข้าสู่ช่วงของการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งจริงๆ แล้วน้องๆ สามารถเตรียมตัวได้ตั้งแต่ตอนนี้ เริ่มจากการศึกษาข้อมูลการรับสมัครในระบบ TCAS ก่อน และที่สำคัญคือต้องรู้กรอบเวลาและเรื่องที่ต้องทำว่ามีอะไรบ้าง วันนี้พี่ๆ จึงรวบรวมเรื่องที่ Dek63 ต้องทำ และกรอบเวลาคล่าวๆ ที่อ้างอิงจากกำหนดการของปีนี้ให้น้องๆ ได้เป็นข้อมูลกันก่อน
 


 

มิ.ย. 62

สมัครสอบ BMAT (ใช้สำหรับยื่นคณะแพทยฯ รอบ Portfolio)
 

ต.ค. 62

สมัครสอบวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท (ใช้สำหรับยื่นคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์)
 

พ.ย. 62

สมัครสอบ O-NET เทียบเท่า
 

ธ.ค. 62

สมัครสอบ GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ
รับสมัคร TCAS รอบที่ 1
 

ก.พ. 63

รับสมัคร TCAS รอบที่ 2
สอบ GAT/PAT
 

มี.ค. 63

สอบวิชาเฉพาะแพทย์, O-NET, 9 วิชาสามัญ
 

เม.ย. 63

รับสมัคร TCAS รอบที่ 3
 

พ.ค. 63

รับสมัคร TCAS รอบที่ 4
รับสมัคร TCAS รอบที่ 5