สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​SPU : สำเร็จหลักสูตร ABC รุ่น 3 (สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม)

UploadImage
       ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร ABC : ACADEMY OF BUSINESS CREATIVITY รุ่นที่ 3 ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการกระตุ้นความคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดทางธุรกิจสำหรับคนรุ่นใหม่ จำนวน 120 คน ตามโครงการของ สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก (น้องธันย์) ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ เหยื่ออุบัติเหตุรถไฟฟ้า MRT ที่ประเทศสิงคโปร์ทับขาจนต้องตัดขาทิ้งทั้ง 2 ข้าง เมื่อปี 2554 มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแชร์ความรู้สึกผ่านแง่คิดมุมมองและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตร ABC : ACADEMY OF BUSINESS CREATIVITY รุ่นที่ 3 ประจำปี 2557 ในครั้งนี้ด้วย