สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 2 โควตา โครงการผู้มีทักษะพิเศษ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา โครงการผู้มีทักษะพิเศษ  ปีการศึกษา 2562
โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆเรียนผู้มทีกษะความสามารถพิเศษหรือโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่
ความโดดเด่นทางด้านศิลปะการแสดง นาฏศิลป์การเล่นเครื่องดนตรีไทย/เครื่องดนตรีสากล หรือการขับร้อง มีผลงาน
โดดเด่นทางด้านศิลปะ และศิลปะประยุกต์ มีสาขาอะไรบ้างไปดูกันค่ะ 


สาขาที่เปิดรับสมัคร


กำหนดการรับสมัคร


ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่