สอบเข้ามหาวิทยาลัย

จำนวนรับ TCAS #dek62 12 มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
รวม จำนวนรับ TCAS ทั้ง 5 รอบ 12 มหาวิทยาลัย   ในปีการศึกษา 2562 นี้ มีมหาวิทยาลัยไหนบ้าง ไปดูกันค่ะ !!


1.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

3.มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

4.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

5.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

6.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

7.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

8.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

9.มหาวิทยาลัยมหิดล
ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

10.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

11.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

12.มหาวิทยาลัยนครพนม
ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่