สอบเข้ามหาวิทยาลัย

76 คน ผ่านข้อเขียน ทุนปั้นวิศวะหุ่นยนต์รัฐบาลไทย-ญี่ปุ่น KOSEN-Kmitl พร้อมเข้าสู่รอบสัมภาษณ์

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา คณวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ KOSEN-Kmitl ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ววันนี้

ทางทีมงาน AdmissionPremium ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทั้ง 76 คน ผ่านข้อเขียน ทุนปั้นวิศวะหุ่นยนต์รัฐบาลไทย-ญี่ปุ่น KOSEN-Kmitl พร้อมเข้าสู่รอบสัมภาษณ์โดยมีรายชื่อผู้ผ่านการตัดเลือกดังนี้รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 

 - วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562

     รายงานตัวและยื่นเอกสาร เวลา 07.30 - 08.00 น.

     สอบสัมภาษณ์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

     ห้องสอบสัมภาษณ์ ณ ตึกเฉลิมพระเกียรติ 7 ชั้น (ตึก M) คณะวิศวกรรมศาสตร์


รายละเอียดเพิ่มเติม

- สถาบัน KOSEN-Kmitl http://www.kosen.kmitl.ac.th