สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​ม.หอการค้าไทย เปิดรับอบรม UTCC Young at Heart รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับอบรมหลักสูตรพิเศษผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1
Young at Heart 
ระหว่างวันที่ 12-28 มีนาคม 2562ขอเชิญผู้สนใจวัยเกษียณเข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีจากการอบรมและกิจกรรมเชิงวิชาการ อาทิ การบริหารจัดการมรดก การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยอาหารและเครื่องอุปโภคในชีวิตประจำวัน กิรรมสันทนาการ เช่น การร้องเพลง ลีลาศ และการฝึกถ่ายภาพ Selfie ปิดโปรแกรมด้วยการพาเพลินเที่ยวสนุก ชิมอาหารอร่อยพร้อมด้วยมัคคุเทศก์ตลอดเส้นทาง

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณยุพดี (ติ๋ม) ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โทร.0995469916 หรือ026976767