สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ โดยทปอ.เป็นผู้รับสมัคร


กำหนดการรับสมัคร


สาขาที่เปิดรับ
ระเบียบการเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่