สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตารางการจัดสอบ PAT 5 ใหม่ กรณีสนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

เนื่องจากในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ในช่วงบ่ายซึ่งเป็นการสอบวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ได้มีกลุ่มบุคคลเข้าไปก่อเหตุความวุ่นวาย ทำลายทรัพย์สิน และทำร้ายร่างกายคณะกรรมการประจำสนามสอบและผู้เข้าสอบ
 
            สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เปิดให้นักเรียนผู้เข้าสอบวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ แสดงความประสงค์ขอสอบ PAT 5 ใหม่เป็นกรณีพิเศษ โดยให้ยื่นความประสงค์ตั้งแต่วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สทศ. ได้สรุปข้อมูลดังนี้
 
1. จำนวนผู้ยื่นความประสงค์ขอสอบ PAT 5 ใหม่เป็นกรณีพิเศษ  จำนวน 87  คน
- ยื่นด้วยตนเอง ที่ สทศ.                                   จำนวน    4  คน
- ยื่นผ่านทางเมล์ niets.pat5@gmail.com         จำนวน  65  คน
- ยื่นเอกสารที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์                   จำนวน   18  คน 

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th 

3. สอบวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม(ที่อยู่ ซอยสุขสวัสดิ์ 19 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร)
 
4. ประกาศผลสอบวันที่ 1 เมษายน 2562 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th