สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับตรง สจล. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร และการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)


คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร และการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดรับสมัครนักศึกษารอบรับตรง

จำนวนรับ 30 คน

หลักสูตรและปริญญาที่ได้รับ


คุณสมบัติเฉพาะผู้สมัคร
ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> ไฟล์แนบ