สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)
โดยรอบนี้เปิดรับสมัครกว่า 3,027 ที่นั่ง 


กำหนดการรับสมัครคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก


คุณสมบัติของแต่ละคณะ


ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่