สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อีก 2 ปี หุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่คน รับมือกับโอกาสงานที่เหนือกว่า เมื่อเราเป็นผู้ผลิต และควบคุมโลกในอนาคตที่จะมาถึง ทุกคนมีความจำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็น การใช้หุ่นยนต์ทำงานจะมีมากขึ้น ทำให้เกิดอาชีพใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์มากมาย ดังนั้น คนที่มีทักษะคอมพิวเตอร์ ไอที หรือการออกแบบหุ่นยนต์ จะมีเงินเดือนที่สูงมาก ตามความต้องการของตลาด     


     
เซเว่นอีเลฟเว่น เป็นร้านค้าที่ใช้นวัตกรรมจำนวนมาก ซึ่งนวัตกรรมยุคแรกของร้าน ก็คือระบบประตูอัตโนมัติ แต่ในปัจจุบัน เซเว่นจะประกอบไปด้วยนวัตกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นที่ไม่มีฝ้าเกาะ หรือหุ่นยนต์ที่สามารถมีปฎิสัมพันธ์กับร้านค้าได้ ซึ่งนวัตกรรมเหล่านั้นใช้องค์ความรู้จากสถาบันภายใต้การจัดการของ CP ALL  นั่นก็คือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่มีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นทางด้านเทคโนโลยี
     
น้องๆคนไหนที่สนใจศึกษาต่อในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์นั้น ก็มีทั้งหมด 5 สาขา ตั้งแต่ สาขาวิศวกรรมไอที วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมหุ่นยนต์ และวิศวกรรมยานยนต์ และแน่นอนว่าเรียนจบแล้วมีงานรองรับแน่นอน


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์