สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณ พร้อมด้วย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมถ่ายภาพเพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

    
UploadImage

        รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณ พร้อมด้วย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมถ่ายภาพเพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ท่ามกลางความปลื้มปิติยินดีของครอบครัวและญาติพี่น้อง ในงานรับปริญญามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2557  ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์