สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดรับสมัคร รอบรับตรงร่วมกัน โดยรอบนี้เปิดรับกว่า 5,843 ที่นั่ง 
เปิดรับน้องๆ ที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)
น้องๆที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ในบางคณะ/สาขาวิชาเท่านั้น
อย่าลืม!! ศึกษาระเบียบการให้ดีก่อนสมัครด้วยนะคะ
สาขาที่เปิดรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัคร >>> คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่