สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ม.ศิลปากร ปีการศึกษา 2562มาแล้วค่ะ ! ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ม.ศิลปากร โดยรอบนี้ เปิดรับ กว่า 2,364 ที่นั่ง เปิดรับหลายสาขา
น้องๆที่สนใจ *ศึกษาระเบียบการให้ดีก่อนสมัครด้วยนะคะ

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร
เกณฑ์การคัดเลือก