สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ข้อสอบ และเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 #dek62ข้อสอบ และเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 #dek62

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วิชาภาษาไทย >> ไฟล์แนบ
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  >>  ไฟล์แนบ
วิชาภาษาอังกฤษ >>  ไฟล์แนบ
วิชาคณิตศาสตร์ >>  ไฟล์แนบ
วิชาวิทยาศาสตร์  >>  ไฟล์แนบ