สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตรวจสอบ แก้ไข GPAX ในระบบ TCAS 62

การตรวจสอบคะแนน GPAX ในระบบ TCAS62

1. นักเรียนที่จบปีการศึกษา 2561 (นักเรียน ม.6 หรือเทียบเท่า)

• GPAX 5 ภาคเรียน
   ถ้าผิด ให้แจ้งแก้ไขโดย Upload ใบ ปพ.1
• GPAX 6 ภาคเรียน
   ถ้าผิด ให้แจ้งแก้ไขโดย Upload ใบ ปพ.1

2. นักเรียนที่จบก่อนปีการศึกษา 2561 (เด็กซิ่ว)

• ใช้ข้อมูลเฉพาะ GPAX 6 ภาคเรียนเท่านั้น ไม่ต้องแก้ไขข้อมูล GPAX 5 ภาคเรียน ถ้าผิด ให้แจ้งแก้ไขโดย Upload ใบ ปพ.1


--- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ 0-2354-5150-2 หรือ Inbox มาที่ Facebook page: mytcas.com ---

*** สำหรับนักเรียน ที่ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 Portfolio ไปแล้ว และไม่ได้สละสิทธิ์ ไม่ต้องแจ้งแก้ไขข้อมูลใดๆ

 

>> เข้าสู่ระบบ TCAS62 <<