สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2562มาแล้วเกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ปีการศึกษา 2562
เปิดรับสมัครผ่านระบบ ทปอ. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม น้องๆอย่าลืมเช็กให้ดีก่อนสมัครด้วยนะคะ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับ 41 คน

ระเบียบการคณะวิศวกรรมศาสตร์ >>>คลิกที่นี่<<<


คณะครุศาสตร์ เปิดรับ 31 คน

ระเบียบการรับสมัครคณะครุศาสตร์ >>>คลิกที่นี่<<<


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับ 34 คน

ระเบียบการรับสมัครคณะสถาปัตยกรรม >>>คลิกที่นี่<<<

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับ 110 คน

ระเบียบการรับสมัครคณะวิทยาศาสตร์ >>>คลิกที่นี่<<<

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับ 34 คน

ระเบียบการรับสมัครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ >>>คลิกที่นี่<<<

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์เเละเทคโนโลยีมีเดีย เปิดรับ 8 คน

ระเบียบการรับสมัครโครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์เเละเทคโนโลยีมีเดีย >>>คลิกที่นี่<<<

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับ 33 คน


ระเบียบรับสมัครการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ >>>คลิกที่นี่<<<

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม เปิดรับ 5 คน

ระเบียบการรับสมัครสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม >>>คลิกที่นี่<<<