สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปิดรับสมัครวันที่ 5 เมษายนนี้ หลักสูตรปริญญา 2 ใบ 4 ปี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นับถอยหลังปิดรับตรง (หลักสูตรปริญญา 2 ใบ 4 ปี)
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
** เปิดรับสมัครวันนี้ - 5 เมษายน 2562**
สาขาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (B.B.A. in Event and Leisure Marketing)

จุดเด่นของสาขา

หลักสูตรสาขาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ ELM-Event and Leisure Marketing เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่มีการสอนหลักสูตรนี้เป็นภาษาอังกฤษทุกรายวิชากันเลย เรียกว่าเป็น International แบบเต็มรูปแบบ ซึงในการเรียนจะมี 2 แผน คือ เรียนที่ประเทศไทย 4 ปี หรือเรียนที่ประเทศไทย 3 ปี แล้วไปเรียนต่อประเทศฝรั่งเศสอีก 1 ปี


สาขาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (B.B.A. in Luxury Brand Management)

จุดเด่นของสาขา

เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่เปิดสอน B.B.A. in Luxury Brand Management ในระดับปริญญาตรี เป็นหลักสูตรสองปริญญา และได้ไปเรียนที่ฝรั่งเศส 1 เทอม ซึ่งก็ใช้เวลา 4 ปี เท่ากับการเรียนของที่อื่นๆ แต่จะได้รับปริญญาถึงสองใบ


 
สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (B.F.A. in Digital Communication Design)

จุดเด่นของสาขา

มีทางเลือกให้กับนักศึกษาหากต้องการที่จะไปศึกษาด้านวัฒนธรรม เป็นการเรียนคอร์สสั้นๆ ประมาณสองสัปดาห์หรือช่วงซัมเมอร์ ให้นักศึกษาได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเรียนจากประเทศอังกฤษดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   - เว็บไซต์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร