สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิธีการคิดคะแนน TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562วิธีคิดคะแนน TCAS รอบ 3 ม.เกษตรศาสตร์

- ม.เกษตรฯ นำคะแนนมาคิด คือ วิชาสามัญเท่านั้น
- ส่วนคะแนน GAT PAT, O-NET มีไว้เช็กคุณสมบัติเบื้องต้น แต่ไม่คิดเป็นคะแนน
- ยกเว้นคณะที่ไม่ใช้วิชาสามัญ ก็จะใช้ GAT PAT มาคิดคะแนนแทน เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์
- ก่อนจะถึงขั้นคำนวณคะแนนของเรา จะต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ GAT PAT และ O-NET มักจะกำหนดในรูปแบบของค่าเฉลี่ยประเทศ 
- วิธีคิดคะแนน นำคะแนน วิชาสามัญ มาบวกกันได้เลย ดังนั้น แต่ละคณะจะมีคะแนนเต็มไม่เท่ากัน


วางแผนให้ดีก่อนสมัคร TCAS รอบที่ 3 Admission 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ใกล้เข้ามา ในวันที่ 17-27 เม.ย. 63 นี้
ก่อนที่น้องๆ จะเลือกสมัครของแต่ละวิชา น้องๆต้องผ่านเกณฑ์สาขาวิชานั้นๆก่อน ถ้าหากไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา แล้วจะเสียสิทธิ์ไปฟรีๆเลยนะคะมาทำความเข้าใจ เครื่องหมาย / วิธีคิดคะแนนขั้นต่ำกันค่ะ


รายงานค่าสถิติพื้นฐาน การสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2563รายงานค่าสถิติพื้นฐาน การสอบ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2563ระเบียบการเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<