สอบเข้ามหาวิทยาลัย

การสมัคร TCAS รอบที่ 3 และขั้นตอนการสมัคร
>> เข้าระบบรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 <<
กำหนดการ

– ทำการรับสมัคร และชำระเงิน ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562
– ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
– มหาวิทยาลัยทำการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2562
– ทำการสละสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2562


 

คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย

– เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ (สำหรับบางโครงการ)
– GAT/PAT
– 9 วิชาสามัญ
– สอบวิชาเฉพาะ
– คะแนน O-NET ขั้นต่ำ (สำหรับบางโครงการ + กสพท)
 

ใครสามารถสมัครได้บ้าง

– นักเรียนชั้น ม.6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
– สายอาชีวศึกษา
– กศน.
– เด็กซิ่ว (สมัครได้ในบางคณะ/สาขาวิชา)
 

รูปแบบการสอบติด

– เลือกได้ 6 อันดับ (แบบเรียงลำดับ)
– ติดมากที่สุดได้เพียง 1 อันดับเท่านั้น
– เลือกยืนยันสิทธิ์์ได้เพียง 1 ที่เท่านั้น


ขั้นตอนการสมัคร

1. ลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ TCAS62 ที่เว็บไซต์ student.mytcas.com
2. จัดการข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง
3. สมัคร TCAS รอบที่ 3 สาขา จากเมนูด้านข้าง "รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน"
4. เลือกสาขาที่สนใจ 20 สาขา (เลือกไม่ถึงก็ได้)
5. เลือกสาขาที่จะสมัคร แบบเรียงลำดับดับสูงสุด 6 ลำดับ (เลือกได้จากสาขาที่สนใจในข้อ 4 )
6. พิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินให้เสร็จก่อนเวลา 23.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2562
7. ยืนยันการเลือกสาขาที่สมัคร (เปลี่ยนแปลงได้ 3 ครั้ง)
8. พิมพ์ใบสมัคร