สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมลิงก์ประกาศผล ผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 2 รอบโควตา ปีการศึกษา 2562


TCAS รอบที่ 2 โควตา หลายมหาวิทยาลัยได้ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์แล้ว ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่มีรายชื่อด้วยนะคะ
ส่วนน้องคนไหนที่ยังไม่ติด ไม่เป็นไรนะ ไปต่อรอบต่อไปกันค่ะ สู้ๆ


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เว็บประกาศผล >>>คลิกที่นี่<<<

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บประกาศผล >>>คลิกที่นี่<<<

มหาวิทยาลัยศิลปากร
เว็บประกาศผล >>>คลิกที่นี่<<<

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เว็บประกาศผล >>>คลิกที่นี่<<<

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บประกาศผล >>>คลิกที่นี่<<<

มหาวิทยาลัยบูรพา
เว็บประกาศผล >>>คลิกที่นี่<<<

มหาวิทยาลัยนเรศวร
เว็บประกาศผล >>>คลิกที่นี่<<<

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เว็บประกาศผล >>>คลิกที่นี่<<<

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บประกาศผล >>>คลิกที่นี่<<<

มหาวิทยาลัยมหิดล
เว็บประกาศผล >>>คลิกที่นี่<<<

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เว็บประกาศผล >>>คลิกที่นี่<<<

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เว็บประกาศผล >>>คลิกที่นี่<<<

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เว็บประกาศผล >>>คลิกที่นี่<<<

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เว็บประกาศผล >>>คลิกที่นี่<<<

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เว็บประกาศผล >>>คลิกที่นี่<<<

มหาวิทยาลัยทักษิณ
เว็บประกาศผล >>>คลิกที่นี่<<<

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เว็บประกาศผล >>>คลิกที่นี่<<<

 มหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์
เว็บประกาศผล >>>คลิกที่นี่<<<

มหาวิทยาลัยนครพนม
เว็บประกาศผล >>>คลิกที่นี่<<<

มหาวิทยาลัยพะเยา
เว็บประกาศผล >>>คลิกที่นี่<<<

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เว็บประกาศผล >>>คลิกที่นี่<<<

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เว็บประกาศผล >>>คลิกที่นี่<<<

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เว็บประกาศผล >>>คลิกที่นี่<<<

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เว็บประกาศผล >>>คลิกที่นี่<<<