สอบเข้ามหาวิทยาลัย

14 มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับเอเชีย จาก Times Higher Education Asia University Rankings 2019การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย ประจำปี 2019 (Times Higher Education Asia University Rankings 2019) โดยTimes Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ

10 อันดับแรก มหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย (Times Higher Education Asia University Rankings 2019) 
อันดับที่ 1 Tsinghua University จาก ประเทศจีน

อันดับที่ 2 National University of Singapore (NUS) จาก ประเทศสิงคโปร์ 
อันดับที่ 3 Hong Kong University of Science and Technology จาก ฮ่องกง (ประเทศจีน)
อันดับที่ 4 University of Hong Kong จาก ฮ่องกง (ประเทศจีน)
อันดับที่ 5 Peking University จากประเทศจีน
อันดับที่ 6 Nanyang Technological University, Singapore จาก ประเทศสิงคโปร์ 
อันดับที่ 7 Chinese University of Hong Kong จาก ฮ่องกง (ประเทศจีน)
อันดับที่ 8 University of Tokyo จาก ประเทศญี่ปุ่น 
อันดับที่ 9 Seoul National University จาก ประเทศเกาหลีใต้
อันดับที่ 10 Sungkyunkwan University (SKKU) จาก ประเทศเกาหลีใต้

และในปีนี้มหาวิทยาลัยของไทยเอง ก็ไม่พลาดที่จะติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชียเข้าไปถึง 14 อันดับด้วยกัน มีสถาบันไหนบ้าง? ตามมาดูกันได้เลย

14 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชียอันดับ 104
มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University

อันดับ 176
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University

อันดับ 201-250
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
King Mongkut's University of Technology Thonburi

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Suranaree University of Technology


อันดับ 251-300
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Khon Kaen University

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thammasat University

อันดับ 301-350
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Prince of Songkla University

อันดับ 350 - 400

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
King Mongkut's University of Technology North Bangkok

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham University

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
Srinakharinwirot University


เกณฑ์ในการจัดอันดับ (Methodology) 
เกณฑ์ในการจัดอันดับของ Times Higher Education หรือ THE ที่ใช้ในการอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ประจำปี 2016-2017 (Times Higher Education World University Rankings 2016-2017) ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ
1. Teaching: The learning environment (30%) คุณภาพการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. Research: Volume, income, reputation (30%) คุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย
3. Citations: Research influence (30%) การอ้างอิงในงานวิจัย การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง
4. International outlook: staff, students,, research (7.5%) ความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก เจ้าหน้าที่, นักศึกษาและงานวิจัยนานาชาติ
5. Industry income: knowledge transfer (2.5%) รายได้ทางอุตสาหกรรม นวัตนกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น


ขอบคุณข้อมูลจาก : Times Higher Education World University Rankings