สอบเข้ามหาวิทยาลัย

"นักออกแบบซีจี" สายงานของเด็กสายศิลป์ที่ตลาดต้องการสูง อยากเป็น...นักออกแบบซีจีและมัลติมีเดีย
Computer Graphic and Multimedia Designer

 อาชีพที่มีรายได้ดี ทำงานอิสระได้ รองรับการเติบโตยุคดิจิทัล 

- กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดอย่างมาก เนื่องจาก Social Media และ E-commerce กำลังมีบทบาทในปัจจุบันและขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคตทำให้มีการผลิตสื่อดิจิทัลหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ดังนั้นงานด้านออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก  โมชันกราฟิก วิชวลเอฟเฟกต์ ภาพเคลื่อนไหวสามมิติและการสร้างงานเสมือนจริง เป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- นักออกแบบซีจีและมัลติมีเดีย สามารถทำงานได้อย่างอิสระและสร้างรายได้ที่ไหนก็ได้ เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนามากขึ้น ทำให้การทำงานสะดวกสบายและส่งมอบงานได้หลากหลายช่องทาง
- มีโอกาสก้าวหน้าระดับโลก  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสส่งผลงานสร้างสรรค์ของตัวเองเข้าประกวดชิงรางวัลระดับโลกได้ รวมทั้งยังสามารถต่อยอดในการทำงานที่บริษัทระดับโลกได้อีกด้วย

4 + 1 เทรนด์อาชีพสายวิทย์ - ศิลป์ ในปี 2019
 
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

 สนใจสมัคร คลิกที่นี่ 

 
- สมัครทางไปรษณีย์หรือทางอินเตอร์เน็ต http://estudent.christian.ac.th/admission/ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
- สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
- สมัครผ่าน TCAS รอบที่ 4 (รอบ Admissions)

 
เข้าศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2561 
เปิดภาคเรียนวันที่ 21 พฤษภาคม 2562