สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รหัสวิชา O-NET / GAT-PATที่ควรรู้ในการสมัครรอบ Admissionหลายคนอาจจะยัง งงๆ ว่า TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชัน ในการดูเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละคณะ วิชา 01 02 ฯลฯ คือะไร หรือน้อง ๆ บางคนอาจจะลืมไปบ้าง  รหัสวิชานี้คือวิชาอะไรกันนะ
โดยรอบแอดมิชชันใช้คะแนน O-NET และ GAT-PAT น้องๆต้องศึกษาระเบียบการรับสมัครให้ดีก่อนสมัครด้วยนะคะ


รหัสวิชา GAT-PATรหัสวิชา O-NET