สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Top 20 มหาวิทยาลัยที่ #dek62 เลือกมากที่สุดใน TCAS รอบ 3


ล่าสุด! ทปอ. เผย #TCAS62 รอบที่ 3 #รับตรงร่วมกัน
มีจำนวนอันดับที่ถูกเลือก ใน 64 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ที่เปิดรับ รวม 534,407 อันดับ
มหาวิทยาลัยที่ถูกเลือกสมัครไว้ใน 6 อันดับของผู้สมัครมากที่สุด


1. ม.เกษตร 68,588 อันดับ
2. ม.ธรรมศาสตร์ 47,822 อันดับ
3. มศว 39,806 อันดับ
4. ม.บูรพา 36,964 อันดับ
5. จุฬาฯ 32,428 อันดับ
6. กสพท 26,794 อันดับ
7. ม.ขอนแก่น 26,006 อันดับ
8. ม.เชียงใหม่ 23,978 อันดับ
9. ม.นเรศวร 22,598 อันดับ
10. มรภ.สวนสุนันทา 16,701 อันดับ
11. สจล. 16,119 อันดับ
12. ม.มหาสารคาม 15,189 อันดับ
13. ม.ศิลปากร 14,652 อันดับ
14. ม.สงขลานครินทร์ 12,458 อันดับ
15. ม.ทักษิณ 10,306 อันดับ
16. มจพ. 10,189 อันดับ
17. มหิดล 9,696 อันดับ
18. ม.พะเยา 9,610 อันดับ
19. ม.สวนดุสิต 7,948 อันดับ
20. มจธ. 7,142 อันดับ

 
หมายเหตุ : จำนวนอันดับ ไม่ใช่ จำนวนผู้สมัคร เพราะ ผู้สมัครแต่ละคนเลือกสมัครได้สูงสุด 6 อันดับ ทั้งนี้ ผู้สมัครบางคนไม่ได้สมัครครบทั้ง 6 อันดับ