สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เช็ก!! มหาวิทยาลัยใหญ่สัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3 วันไหนบ้าง?

ผ่านไปแล้วกับการรับสมัคร  TCAS รอบที่ 3 ที่มีน้องๆ  ลงสมัครกันเป็นจำนวนมาก และด่านต่อมาที่น้องๆ  จะต้องเจอนั้น คือ การประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ที่จะถึงนี้ และด่านที่สำคัญไม่แพ้กัน ก็คงเป็นการสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดวันเองซึ่งอยู่ในระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2562  วันนี้พี่Admission Premium  จึงได้รวบรวมวันสอบสัมภาษณ์ของ 25 มหาวิทยาลัยมาฝากน้องๆ มหาวิทยาลัยไหน สัมภาษณ์วันที่เท่าไหร่กันบ้างไปเช็คกัน!!


1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2562
>> ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3  

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2562
>>ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3

3. มหาวิทยาลัยศิลปากร

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 -14 พฤษภาคม 2562
>>ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3

4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
>>ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 

5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สอบสัมภาษณ์วันที่  10 - 12 พฤษภาคม 2562
>>ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 

6. มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบสัมภาษณ์วันที่  11 -12 พฤษภาคม 2562
>>ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3

7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบสัมภาษณ์วันที่  11 พฤษภาคม 2562
*สอบสัมภาษณ์คณะแพทย์ศาสตร์ วันที่  12 พฤษภาคม 2562
>>ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 

8. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2562
>>ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 

9. มหาวิทยาลัยบูรพา

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2562
>>ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3

10. มหาวิทยาลัยนเรศวร

สอบสัมภาษณ์วันที่  14 พฤษภาคม 2562
>>ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3

11. มหาวิทยาลัยพะเยา

สอบสัมภาษณ์วันที่  12 พฤษภาคม 2562
>>ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 

12. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สอบสัมภาษณ์วันที่  13 พฤษภาคม 2562
>>ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3


 

13. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สอบสัมภาษณ์วันที่  13 พฤษภาคม 2562
>>ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3

14. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สอบสัมภาษณ์วันที่  13 พฤษภาคม 2562
>>ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 

15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สอบสัมภาษณ์วันที่  11พฤษภาคม 2562
>>ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 

16. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สอบสัมภาษณ์วันที่  11 พฤษภาคม 2562
>>ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 

17. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สอบสัมภาษณ์วันที่  14 พฤษภาคม 2562
>>ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3 

18.มหาวิทยาลัยทักษิน

สอบสัมภาษณ์วันที่  11 พฤษภาคม 2562
>>ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3

19.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สอบสัมภาษณ์วันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2562
>>ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3

20. มหาวิทยาลัยนครพนม

สอบสัมภาษณ์วันที่  13 พฤษภาคม 2562
>>ระเบียบการรับสมัครรอบที่ 3

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆ มหาวิทยาลัยที่มีการสอบสัมภาษณ์ใน TCAS รอบที่ 3 น้องๆ สามารถติดตามกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ผ่านทางเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยที่น้องๆ สนใจ หรือตามลิงค์ที่แนบมานี้


>>เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครในระบบ การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS) ประจําปีการศึกษา 2562