สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เปิดระบบรับสมัคร TCAS รอบที่ 4 การรับแบบ Admissionเปิดระบบรับสมัคร TCAS รอบที่ 4 การรับแบบ Admission
 

>> เข้าสู่ระบบ student.mytcas.com << 

คู่มือการสมัครแบบละเอียด


 

>> ดาวน์โหลด ไฟล์แนบ <<

 

กำหนดการ TCAS รอบที่ 4 Admission

จำนวนสมัคร TCAS รอบที่ 4 Admission


ทปอ. เผย ข้อมูลการรับสมัคร #TCAS62 รอบที่ 4 #แอดมิชชัน ณ 20 พ.ค. เวลา 9.25 น. 

ผู้สมัคร 78,688 คน
ผู้สมัครที่ยืนยันการเลือกสาขาเรียบร้อย 72,314 คน
ผู้สมัครที่ยืนยันการเลือกสาขาและชำระเงินค่าสมัครแล้ว 58,041 คน(ยังไม่รวมผู้ที่ชำระเงินแล้วแต่หน่วยงานยังไม่ส่งข้อมูลเพราะติดวันหยุด)

สถาบันที่เข้าร่วม 71 แห่ง
ที่นั่งที่เปิดรับรวม 91,340 คน 

ค่าสมัคร TCAS รอบที่ 4 Admission

 

น้องๆที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ/เทียบวุฒิการศึกษา


วางแผนสมัครรอบที่ 4 (แอดมิดชัน) สามารถยื่นหลักฐานการศึกษาดังต่อไปนี้ เพื่อพิจารณาเทียบเกรดเฉลี่ย (GPAX)
1. ใบแสดงผลการศึกษา/คะแนนสอบ (Transcript)
2. ใบรับรองการจบการศึกษา
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
4. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
ได้ทาง E-mail: tcasgpa@gmail.com 
ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562


 

 

เพิ่มจำนวนรับ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Download ตารางการรับรอบที่ 4 Admissions ม.แม่ฟ้าหลวง ไฟล์แนบ


หมายเหตุ
1. ผู้สมัครเลือกได้ 4 สาขาวิชา (4 อันดับ)
2. หลักเกณฑ์การรับสมัครในแต่ละสาขาวิชา ตามตารางข้างต้น
3. GPAX ให้ค่าน้ำหนัก 20%
4. O-NET ให้ค่าน้ำหนัก 30% โดยกำหนดให้วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ให้ค่าน้ำหนักวิชาละ 6%
ทั้งนี้ หากไม่มีผลคะแนนสอบดังกล่าว หรือผลคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 03 ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด หรือบางสาขาวิชากำหนด PAT ขั้นต่ำ ไม่ต้องยื่นสมัคร เนื่องจากจะเสียอันดับการคัดเลือก (จะไม่ผ่านเกณฑ์)

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ ประกาศเพิ่มเติมจำนวนรับผ่าน TCAS 62 รอบที่ 4 แอดมิชชัน

ยอดรับเดิม 2,040 คน
ยอดรับใหม่ 3,794 คน

ประกาศทางการ ดูที่ ไฟล์แนบจุฬา ประกาศเพิ่มจำนวนรับ รอบ 4 แอดมิชชัน
ยอดรับเดิม 1,146 ที่นั่ง
ยอดรับล่าสุด 2,061 ที่นั่ง

ประกาศทางการ ดูที่ ไฟล์แนบ
 

อัปเดตยอดรับสมัคร

15 พ.ค. 2562

ยอดสมัคร #TCAS รอบที่ 4 #Admission ล่าสุด!! 
15 พ.ค. 2562

- ผู้สมัครแล้ว 53,301 คน
- ผู้สมัครที่ยืนยันสาขาวิชาที่สมัครแล้ว 35,239 คน
- ผู้สมัครที่จ่ายเงินค่าสมัครแล้ว 23,804 คน