สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิธีการเปลี่ยนสาขา ในการสมัคร TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชัน ปีการศึกษา 2562มีน้องๆหลายคนถามเข้ามาว่าอยากเปลี่ยนสาขาที่เลือกไว้ต้องทำยังไง
วันนี้พี่ได้รวบรวมวิธีมาให้แล้วค่ะ ทำตามขั้นตอนกันด้วยนะคะ และตรวจสอบใบสมัครกันให้ดีๆด้วย จะได้ไม่พลาดนะ

ระบบกำหนดให้ยืนยันการเลือกสาขาวิชาได้ทั้งสิ้น 3 ครั้ง
ในกรณีที่ยังไม่กดยืนยันการเลือกสาขาวิชาระบบจะไม่นับว่าเป็นการยืนยันฯ
ผู้สมัคร สามารถเปลี่ยนแปลง สลับลำดับ สาขาวิชาได้ไม่จำกัด และกดยกเลิกการเปลี่ยนแปลง ได้ตลอด
โดยระบบจะล้างค่าให้กลับไปสู่การยืนยันสาขาวิชาครั้งล่าสุด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงลำดับสาขาวิชา
จะไม่กระทบกับการยืนยันการเลือกสาขาวิชาที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้และจะไม่กระทบกับยอดเงินที่ชำระไปแล้วอีกด้วยสำคัญ หากทำการเปลี่ยนแปลงสาขา หรือ เพิ่มจำนวนสาขาวิชาแล้ว จะต้องกดปุ่มยืนยันการเลือกสาขาวิชา (ขั้นที่ 3) ด้วย มิฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงจะไม่สมบูรณ์และไม่ถูกบันทึก
ขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัคร (ใบสรุปสถานะยืนยันการเลือกสาขาวิชา)

1. กดปุ่มพิมพ์ใบสรุปสถานะยืนยันการเลือกสาขาวิชา

2. ตรวจสอบข้อมูลในใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS62 รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ให้ถูกต้อง โดยสถานะการชำระเงินต้องเป็น จ่ายแล้ว จากนั้นดาวน์โหลดและเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง

สำคัญ ใบสมัครนี้จะสมบูรณ์ เมื่อน้องได้ชำระเงินครบถ้วน โดยสถานะการชำระเงินต้องเป็นจ่ายแล้ว และ กดยืนยันการเลือกสาขาวิชาในระบบแล้ว (กรอกรหัส OTP แล้ว)

โดยในใบสรุปสถานะยืนยันการเลือกสาขาวิชา จะแสดงเฉพาะรายการที่กดยืนยันสาขาวิชาแล้วเท่านั้น
พร้อมกับแสดงสถานะการชำระเงินล่าสุด

สถานะ รอการชำระ (waiting) หมายถึง ระบบยังไม่ได้รับรายงานการชำระเงินจากหน่วยงานที่รับชำระ การสมัครยังไม่สมบูรณ์
สถานะ จ่ายแล้ว (paid) หมายถึง ระบบได้รับรายงานการชำระเงินจากหน่วยงานที่รับชำระแล้ว การสมัครถือว่าสมบูรณ์(ต้องกดยืนยันการเลือกสาขาด้วยแล้วเท่านั้น)