สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปฏิทินเปิดเทอมของแต่ละมหาวิทยาลัย ปี 2562


หลังจากการรับสมัคร TCAS รอบที่ 4 ผ่านพ้นไป น้องๆ หลายคนคงสมหวังตามที่ฝันไว้ได้เข้าเรียนในคณะสาขาตามที่ตั้งใจ และพี่คิดว่าคงมีน้องๆ หลายคนที่กำลังสับสนไม่แน่ใจว่ามหาวิทยาลัยของเราเปิดวันไหนบ้าง หรือทำไมเปิดเทอมไม่ตรงกับของเพื่อนๆ มออื่น

เพื่อความชัวร์ บทความนี้ AdmissionPremium จึงได้รวบรวมข้อมูล ปฏิทินเปิดภาคการศึกษา 2562 ของแต่ละมหาวิทยาลัย มาฝากน้องๆ มาดูกันว่ามหาวิทยาลัยของเราเปิดเทอมวันไหนกันบ้าง!

1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เปิดภาคเรียน วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562
>>ปฏิทินการศึกษา


2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เปิดเทอม วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2562
>>ปฏิทินการศึกษา

 

3. มหาวิทยาลัยนเรศวร

เปิดเทอม วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562
>>ปฏิทินการศึกษา


4.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปิดเทอม วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562
>>ปฏิทินการศึกษา


5.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เปิดเทอม วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2562
>>ปฏิทินการศึกษา


6.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เปิดเทอม วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2562
>>ปฏิทินการศึกษา


7.มหาวิทยาลัยพะเยา
เปิดเทอม วันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2562
>>ปฏิทินการศึกษา


8.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดเทอม วันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2562
>>ปฏิทินการศึกษา


9.มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดเทอม วันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2562
>>ปฏิทินการศึกษา


10.มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดเทอม วันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ.2562
>>ปฏิทินการศึกษา


11.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดเทอม วันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ.2562
>>ปฏิทินการศึกษา


12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปิดเทอม วันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ.2562
>>ปฏิทินการศึกษา


13.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดเทอม วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562
>>ปฏิทินการศึกษา


14.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เปิดเทอม วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562
>>ปฏิทินการศึกษา


15.มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
เปิดเทอม วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562
 >>ปฏิทินการศึกษา


16.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดเทอม วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562
>>ปฏิทินการศึกษา


17.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดเทอม วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562
>>ปฏิทินการศึกษา


18.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดเทอม วันที่ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562
>>ปฏิทินการศึกษา


19.มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดเทอม วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562
>>ปฏิทินการศึกษา


20.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดเทอม วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2562
>>ปฏิทินการศึกษา

 

ปฎิทินที่พี่ได้รวบรวมข้อมูลมานี้ เป็นข้อมูลประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ค. 2562 ซึ่งวันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นน้องๆ อย่าลืมติดตามข่าวและประกาศจากมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หรือช่องทางต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนะคะ