สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แถลงการณ์ สรุปสถิติ TCAS 62 จาก ทปอ.


ผลการคัดเลือกกลางเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2562
เริ่มตั้งแต่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 จนถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยได้ข้อมูลการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีข้อมูลสถิติดังนี้ค่ะ

สรุปสถิติ TCAS 62 จากแถลงการ ทปอ.
รอบที่ 1
จำนวนรับ 130,140 ที่นั่ง
ยืนยันสิทธิ์ 58,364 คน

รอบที่ 2
จำนวนรับ 9,933
ยืนยันสิทธิ์ 51,213

รอบที่ 3
จำนวนรับ 95,124
ยืนยันสิทธิ์ 42,229

รอบที่ 4
จำนวนรับ 91,340 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF >> ไฟล์แนบ

 

สรุปสถิติ TCAS รอบที่ 3
 

สรุปสถิติ TCAS รอบที่ 4

โดยรอบที่ 4 ประกาศรับจำนวน 91,340 ที่นั่ง  
จำนวนผู้สมัครที่สมัครได้สมบูรณ์ 76,408 คน 

ดาวน์โหลด PDF >> ไฟล์แนบ