สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2562มีใครรับมากกว่านี้ไหมคะ!!! มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 5 รอบรับตรงอิสระ 
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
โดยรอบนี้เปิดรับรวมกว่า 6,121 ที่นั่ง ทางเว็บไซต์ >>>คลิกที่นี่<<<
** มีโครงการให้เลือกสมัครหลายโครงการ โดยสามารถสมัครได้ทุกโครงการ หากคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นไปตามที่คณะกำหนด