สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศผลสอบ และสถิติคะแนนสูงสุด ต่ำสุด TCAS รอบที่ 4 Admissionประกาศผล TCAS รอบที่ 4 ทาง student.mytcas.com (คลิก)
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของสาขายอดนิยมใน TCAS รอบที่ 4 การรับแบบ Admission ผ่านแฟนเพจ Facebook Mytcas.com ดังนี้


ดาวน์โหลดคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด >> ไฟล์แนบจำนวนรับรวมทั้งหมด 122,523 ที่นั่ง
ผู้ที่สมัคร และชำระเงิน 72,408 คน
ตัดสิทธิ์ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในรอบ3ไปแล้วเหลือ 69,440 คน
ผ่านการคัดเลือก 52,315 คน


อันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนผู้สมัคร 1185 คน รับ 90 คน
คะแนนสูงสุด 18431.5 คะแนนต่ำสุด 15996.5
อันอับ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนผู้สมัคร 1121 คน รับ 70 คน
คะแนนสูงสุด 18063.5 คะแนนต่ำสุด 16023.9
อันดับ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สหเวชศาสตร์ (เทคนิคการแพทย์ ) จำนวนผู้สมัคร 1071 คน รับ 120 คน
คะแนนสูงสุด 21560.2 คะแนนต่ำสุด 19874.8
อันดับ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ (วิทย์) จำนวนผู้สมัคร 1039 คน รับ 99 คน
คะแนนสูงสุด 23222.8 คะแนนต่ำสุด 20413.4
อันดับ 5 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนผู้สมัคร 972 รับ 20 
คะแนนสูงสุด 24371.6 คะแนนต่ำสุด 20518.9

 

สถิติ TCAS รอบที่ 4 Admission

ตั้งแต่ปี 2553 - 2562