สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562


เปิดรับสมัครแล้วนะคะน้องๆ สำหรับรอบที่ 5 รับตรงอิสระ โดยรอบนี้ ม.ศิลปากร เปิดรับกว่า 1,246 ที่นั่ง เกณฑ์ไม่โหดมาก น้องๆที่สนใจสมัครเลย

กำหนดการรับสมัคร
30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562 รับสมัคร และช าระเงินค่าสมัคร ทางเว็บไซต์ www.admission.su.ac.th
7 - 8 มิถุนายน 2562 สละสิทธิ์ช่วงที่ 4 (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนในรอบที่ 1, 2, 3 และ 4)
13 มิถุนายน 2562 สอบสัมภาษณ์
17 - 18 มิถุนายน 2562 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House 
20 มิถุนายน 2562 ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
21 มิถุนายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
25 - 27 มิถุนายน 2562 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร


สาขาที่เปิดรับสมัคร
ระเบียบการรับสมัคร >>>คลิกที่นี่<<<