สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ติดรอบ 4 อยากไปต่อรอบ 5 จะบริหารจัดการสิทธิ์อย่างไร?

ติดรอบ 4 แต่ต้องการไปต่อในรอบ 51. ถ้าตัดสินใจแน่ชัดว่าไม่ต้องการเข้าเรียนในสาขาที่ติดรอบ 4 "ไม่ต้องไปสอบสัมภาษณ์" จะถือว่า "ไม่ใช้สิทธิ์" สามารถไปสมัครรอบ 5 ที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เลย (ไม่จำกัดจำนวนสาขา)
2. ถ้ายังไม่แน่ใจ ต้องการไปดูสถานที่ ไปพูดคุยกับอาจารย์ของสาขาที่ติด แล้ว
2.1) ตัดสินใจในวันสอบสัมภาษณ์ว่า ไม่ต้องการเรียน ให้ลงนามในใบเข้าสอบสัมภาษณ์ว่า "ไม่ประสงค์เข้าศึกษา" จะถือว่า "ไม่ใช้สิทธิ์" สามารถไปสมัครรอบ 5 ได้เลย
2.2) ตัดสินใจหลังวันสอบสัมภาษณ์ (ได้ลงนามยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในวันสอบสัมภาษณ์แล้ว) ว่าไม่ต้องการเข้าเรียน ให้ไปสมัครรอบ 5 ได้เลย แต่ต้องเข้าระบบในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 เพื่อกด "สละสิทธิ์" ในสาขาที่ได้ยืนยันไว้แล้ว หากไม่ดำเนินการตามนี้ การสมัครรอบ 5 จะเป็นโมฆะ
3. ถ้าเคยกดสละสิทธิ์แล้วในรอบก่อนหน้า แล้วไม่ต้องการเรียนสาขาที่ติดในรอบ 4 (ต้องการไปต่อในรอบ 5) ทำได้ 2 ทาง คือ
3.1) ไม่ไปสอบสัมภาษณ์ (ไม่ใช้สิทธิ์)
3.2) ไปสอบสัมภาษณ์ แต่ลงนามว่า "ไม่ประสงค์เข้าศึกษา" (ไม่ใช้สิทธิ์)