สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ (บางเขน) เพิ่มจำนวนรับ TCAS รอบที่ 5
มาแล้ว! ปรับเพิ่มจำนวนรับรอบที่ 5 บางเขน
- สมัครถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 18.00 น.
-  ชำระเงินค่าสมัคร ถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 23.59 น.

 อ่านรายละเอี่ยดการสมัครก่อน ทาง >> admission.ku.ac.th