สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของไทย จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings 20208 มหาวิทยาลัยดีที่สุดของไทย ในการจัดอันดับ QS World University Rankings 2019

Quacquarelli Symonds ('QS') องค์กรระดับโลกด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีเจ้าหน้าที่กว่า 250 คน ใน 5 ทวีป QS เป็นที่รู้จักกันดีในด้านการเผยแพร่การจัดอันดับมหาวิทยาลัย หรือ QS World University Rankings หรือ ระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก ซึ่งการจัดอันดับของ QS นี้ เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญหลายสิบล้านคนทั่วโลก มีตัวเลือกด้านการศึกษาต่อที่เหมาะสมกับศักยภาพแต่ละคน

QS ได้เปิดเผยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Rankings โดยมีเกณฑ์การพิจารณาในด้าน

1. ความมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation) 
2. ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิต (Employer Reputation) 
3. สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Student to Faculty Ratio) 
4. การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ (Citations per Faculty) 
5. สัดส่วนอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติ (International Faculty Ratio & International Student Ratio)

TOP 10 มหาวิทยาลัยระดับโลก

อันดับ 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT)
อันดับ 2 Stanford University
อันดับ 3 Harvard University
อันดับ 4 University of Oxford
อันดับ 5 California Institute of Technology (Caltech)
อันดับ 6 ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology
อันดับ 7 University of Cambridge
อันดับ 8 UCL
อันดับ 9 Imperial College London
อันดับ 10 University of Chicago


TOP 8 มหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับ

=247 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
=314 มหาวิทยาลัยมหิดล
601-650 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
601-650 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
801-1000 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ข้อมูลจาก : ​www.topuniversities.com