สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เอาอะไรใส่ Port ดี? ทางรอดของคนผลงานน้อย #dek63


น้องๆบางคน ก็อาจจะกำลังกังวลว่า เอ๊ะ! เราไม่ใช่เด็กกิจกรรมแล้วพอร์ตของเราจะสามารถใช้เอาอะไรใส่ในพอร์ตได้บ้าง วันนี้พี่มีมาแนะนำค่ะ 

1.ผลคะแนนสอบด้านภาษาต่างๆ
เช่นคะแนนสอบ IELTS TOEIC และ TOEFL

2.ผลงานด้านจิตอาสา ฯลฯ
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมหรือในด้านคุณธรรมจริยธรรม

3.ผลงานด้านการฝึกอบรม
ฝึกอบรมทางวิชาการหรือเข้าค่ายกิจกรรมทางวิชาการ

4.ผลงานด้านความสามารถอื่นๆ
ด้านกีฬา หรืองานกิจกรรมในโรงเรียน