สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แผนการรับนศ. ปี63 มหาวิทยาลัยทักษิณ


ข่าวดีของ น้องๆ #dek63 ที่สนใจจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยทางมหาวิทยาลัยได้ออกแผนการรับมาก่อน
 มีคณะอะไรบ้างไปดูกันค่ะ 

คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

 คณะศิลปกรรมศาสตร์
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

คณะนิติศาสตร์


คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์


รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่