สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับตรง คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงราย ปีการศึกษา 2563


มหาวิทยาลัยราชภักเชียงราย เปิดรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 โดยไม่เข้าร่วมระบบ TCAS
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 22 ก.ค. - 30 ก.ย. 62 นี้ น้องๆที่สนใจสมัครเลย..คณะครุศาสตร์ 

น้องๆสามารถสมัครได้ 3 สาขา ตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้


คุณสมบัติผู้สมัคร
กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า 
สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า
รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่ <<<