สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษถ์ ปีการศึกษา 2563เปิดรับกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับรอบรับตรง สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษถ์ โดยรอบนี้น้องๆต้องลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารการรับสมัครของแต่ละคณะที่น้องๆสนใจนะคะ

โดยรอบนี้มีคณะที่เปิดรับดังนี้ 
ครุศาสตร์ 19 สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  11 สาขา
เกษตรศาสตร์ 2 สาขา
วิทยาการจัดการ 13 สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14 สาขา
วิทยาลัยนานาชาติ 2 สาขา
วิทยาลัยน่าน 3 สาขา


ลิงก์ลงทะเบียน >>>
คลิกที่นี่<<<